Privacy Verklaring.

 

Spoorweg sport Vereniging NSE te Emmen (hierna te noemen NSE) kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van NSE en omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan NSE verstrekt. NSE kan de volgende persoonsgegevens verwerken.

NSE verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te nemen als u daarom verzoekt, en/of om u schriftelijk (per email en/of per post)te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan NSE uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst (lidmaatschap) van opdracht, doorgaans bestaande uit dienst

verlening.

NSE bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer bewaard dan een jaar indien er geen overeenkomst (lidmaatschap) met u tot stand komt.

NSE verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden in dien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst (lidmaatschap) met u, om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Op de website van NSE worden algemene bezoekgegevens bijgehouden waaronder uw IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt.

Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek en klikgedrag op de website. NSE gebruikt de informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zoveel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

NSE maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken.

De aldus verkregen informatie wordt met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres) overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees hier het privacy beleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacy beleid van  van Google Analytics hier aan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten  over de website aan NSE te kunnen verstrekken.

Google kan deze informatie aan derden verstrekken indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. NSE heeft hier geen invloed op.

NSE heeft Google geen toestemming gegeven om via NSE verkregen Analitics-informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar henk.sanders@gmail.com . NSE zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

NSE neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om mis bruik, verlie, onbevoegd toeganf, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan..

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door NSE verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met NSE via henk.sanders@gmail.com ,

Postadres: Ruinerbrink 368

Verlengde Spoorstraat 10B

K.V.K 40047983 , Telefoon 0616881834,  henk.sanders@gmail.com

 


40047983